MR-vergadering

     
Jan
29
MR-vergadering
  Datum 29 januari 2020
  Tijd 19:30  - 21:30  uur
  Bijzonderheden

De medezeggenschapsraad van de school vergadert zes keer per jaar over beleidszaken. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd.