Contactavond 1 & 2 oktober

De leerkrachten hebben na een paar weken een eerste indruk van de nieuwe leerlingen in hun groep, maar horen ook graag hoe de ouders hun kind zien. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van de volgende punten:

 

Globale indruk

Denk hierbij aan steekwoorden als:

 • Spontaan
 • Zelfverzekerd
 • Teruggetrokken
 • Opgewekt
 • Somber
 • Nieuwsgierig
 • Driftig
 • Veeleisend
 • Verlegen
 • Levendig
 • Agressief
 • Druk
 • Ontspannen
 • Gespannen
 • Vrolijk
 • Rustig
 • Open
 • Dromerig

 

Hobby’s en interesses

 

Welbevinden

Denk hierbij aan:

 • Voor zichzelf opkomen
 • Om hulp vragen als het nodig is
 • Spelen met andere kinderen
 • Ruzies
 • Pesten
 • Angsten
 • Fit en gezond
 • Spontaan vertellen over school

 

Schoolzaken

 • Welke vakken/onderdelen (taal, rekenen, gymnastiek enzovoort) vind je kind moeilijk/makkelijk?
 • Help je je kind bij het werk van school?

 

Betrokkenheid

Denk hierbij aan zaken als:

 • Intensief ergens mee bezig zijn
 • Hij/zij werkt (on-)geconcentreerd
 • Hij/zij is snel ontmoedigd als iets niet lukt
 • Hij/zij kan zelf bedenken wat hij/zij wil doen
 • Hij/zij maakt af waar hij/zij aan begonnen is

 

Bijzonderheden

Denk aan medicijngebruik, bijzondere familieomstandigheden et cetera.

 

Aanmelden voor de contactavond en het doorgeven van een voorkeurstijd is mogelijk via het ouderportaal. Omdat de leerkrachten aan het begin van het schooljaar graag met alle ouders nader kennis willen maken, worden alle ouders ingedeeld voor deze contactavond. Het doorgeven van voorkeuren voor de indeling is mogelijk tot en met woensdag 26 september.