Schooltuin

Er werd door een groepje mensen heel hard gewerkt om drainage aan te brengen in de schooltuin én er zijn prachtige bomen geplant. Verder is er een toegangspoort gemaakt, zijn er bollen geplant en is een aantal haagjes opnieuw in de grond gezet. De ouders, vrijwilligers en bedrijven die hebben geholpen, willen we heel hartelijk bedanken! Grote klasse!!