Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

obs Akkrum is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

obs Akkrum is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Schoolplein basisscholen Akkrum ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

CBS Ds. Hasperschool en obs Akkrum hebben een bijdrage gekregen van € 2.500,00 vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor de aanschaf en plaatsing van nieuwe speeltoestellen op het schoolplein.

Het schoolplein van de beide Akkrumer basisscholen kan heel goed een aantal nieuwe speeltoestellen gebruiken die de leerlingen uitdagen tot bewegen. De speeltoestellen die nu op het schoolplein staan, zijn hoognodig aan vervanging toe. Omdat de beide basisscholen gezonde scholen zijn op het gebied van Sport & Bewegen is het streven om ook het schoolplein dusdanig uitdagend te maken dat leerlingen volop kunnen bewegen. Het is de bedoeling dat het nieuwe schoolplein zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor het eind van het jaar, gerealiseerd zal worden.

Omdat scholen geen budget hebben voor de aanschaf van speeltoestellen zijn zij heel blij met de steun van de Rabobank. Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.


Gepubliceerd op: 29 juni 2017