Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

obs Akkrum is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

obs Akkrum is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een raad, die meedenkt en beslist over de opzet en organisatie van het onderwijs, c.q. advies geeft en/of instemmingsrecht heeft. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de mening en de wensen van de ouders en wordt officieel gekozen door de ouders.

De afspraken over de werkwijze en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan in het medezeggenschapsreglement dat ter inzage ligt op school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn grotendeels openbaar. Informatie hierover kunt u via de voorzitter of secretaris van de medezeggenschapsraad ontvangen. De notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad komen op de website van de school. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, welke opkomt voor de algemene belangen van de openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie teamleden en drie ouders. Bij voorkeur zal er een gelijke verdeling tot stand worden gebracht van teamleden en ouders van de onder-, midden- en bovenbouw.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Christophe Meijer (voorzitter)
  • Windy Koolwijk
  • Cor Penning

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Conny van der Linden (secretaris)
  • Jildou Bos
  • Jannie Kleefstra

Gerelateerde documenten: