Financiƫle hulp voor kinderen

Stichting Leergeld Heerenveen, Jeugdcultuurfonds Friesland (JCFF), Jeugdsportfonds Friesland (JSFF) en gemeente Heerenveen zorgen er samen voor dat Heerenveense kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen. Alle kinderen doen mee!

 

Hoe vraagt u hulp aan?

Ouders of verzorgers kunnen voor hun kind(eren) een aanvraag indienen via de website van Stichting Leergeld. U kunt ook bellen, telefoon 06-42271141. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding van de contributie van een sportvereniging, muzieklessen, sportkleding en/of schoenen, fiets of schoolreisje. Een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds Friesland (JCFF) of Jeugdsportfonds Friesland (JSFF) kunt u ook doen via bijvoorbeeld de leerkracht, schoolarts, jeugdhulpverlener, meitinker, combinatiefunctionaris of maatschappelijk werker. De aanvrager moet wel erkend intermediair zijn.

 

Hoe gaat het verder?

Stichting Leergeld wijst ouders of verzorgers ook op andere mogelijkheden. Wanneer deze voorzieningen geen hulp kunnen bieden, biedt Leergeld hulp in natura. Dit houdt in dat Leergeld rechtstreeks geld overmaakt aan de vereniging, winkel of instantie.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Stichting Leergeld Heerenveen
Contactpersoon: Nynke Hoekstra
Telefoon 06-42271141

 

Jeugdcultuurfonds Friesland
Contactpersoon: Ali de Jong
E-mail: friesland@jeugdcultuurfonds.nl
Telefoon 06-51081181

 

Jeugdsportfonds Friesland
contactpersoon: Yanna van Tol
E-mail: consulent.friesland@jeugdsportfonds.nl
Telefoon 06-53480853