Oudervereniging

De oudervereniging van obs Akkrum is vooral bezig met leuke dingen. Binnen haar mogelijkheden is de vereniging bezig om het de leerlingen aan niets te laten ontbreken. Om die mogelijkheden te behouden, is het belangrijk dat de ouders lid zijn van de oudervereniging. De financiële steun en de opbrengst van het ophalen van het oud papier maakt dat er extra’s worden aangeschaft op zowel didactisch en pedagogisch gebied ter ondersteuning van de bestaande lesmethoden, maar vooral om het plezier van het naar school gaan te vergroten door de juiste middelen aan te schaffen en activiteiten te organiseren die de kinderen aanspreken. Verder is er regelmatig overleg met team en medezeggenschapsraad om een goede samenwerking te garanderen.

Wat doet de oudervereniging?

 • Het innen van de ouderbijdrage en het beheer hiervan
 • Organisatie rondom ophalen van het oud papier
 • Organisatie van luizencontrole
 • Organiseren en begeleiden van de styling in school
 • Onderhoud en begeleiden van de schooltuin
 • Onderhoud schoolplein
 • Organiseren en ondersteunen bij festiviteiten
 • Lief en leed namens ouders naar schoolteam
 • Vaststellen bijdrage per groep voor aanschaf nieuwe benodigdheden
 • Hand- en spandiensten ten behoeve van de kinderen

De vrijwillige ouderbijdrage voor de oudervereniging bedraagt € 15,00 per kind. Uit deze vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst van het oud papier worden de volgende zaken bekostigd:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Koningsspelen
 • Pasen
 • Afscheid en musical groep 8
 • Laatste schooldag
 • Lief en leed (bruiloft, baby, jubileum, pensioen, overlijden)
 • Onderhoud en vernieuwing van muziekinstallatie
 • Onderhoud en beheer podium
 • Onderhoud en beplanting schooltuin
 • Aanschaf speeltoestellen plein

Elk jaar stelt het bestuur van de oudervereniging aan de leden een schriftelijk verslag van de werkzaamheden en een financieel verslag beschikbaar via de website. Vragen en/of op- en aanmerkingen kunnen schriftelijk of tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de oudervereniging worden ingebracht.

Via het e-mailadres ov@obsakkrum.nl kunt u contact opnemen met de oudervereniging.

De oudervereniging bestaat uit:

 • Arjan Bouknegt (voorzitter)
 • Marijke Veldman (secretaris)
 • Richard Verhoef (penningmeester)
 • Annette Mulder-Kleefstra (coördinator oud papier)
 • Gerbrich Akkerman
 • Tjitske Hettinga
 • Marieke Veldkamp
 • Fardow van der Werf

 

Namens het team is Edith Dijkstra aanwezig bij de OV-vergaderingen.