Leerlingenraad

De leerlingenraad van obs Akkrum bestaat uit vertegenwoordigers van groep 5 tot en met 8, Lynn, Minssa, June, Twan, Ids, Bjorn en Stijn (Marre onbreekt op de foto). Vanuit iedere groep wordt een leerling gekozen die tijdens de leerlingenraad onderwerpen inbrengt vanuit de groep en na de leerlingenraad weer aan de leerlingen van alle groepen vertelt wat er uit de bespreking naar voren is gekomen.

De onderwerpen die de leerlingenraad bespreekt, zijn heel divers. Het kan gaan over praktische zaken die de leerlingen zelf aandragen, maar er kan vanuit de teamleden of medezeggenschapsraad ook aan de leerlingen gevraagd worden hoe zij over onderwerpen denken.

De leerlingenraad komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar.