Welkom op de website van obs Akkrum!

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.

Algemeen

Er is al jarenlang sprake van een fusie tussen de beide openbare basisscholen in Akkrum. De Juf Boeremaskoalle en de Burgemeester Thalenschool zijn vanaf het schooljaar 2012-2013 opgegaan in één organisatie. De naam van de school is sinds augustus 2012 officieel “obs Akkrum”. Vanaf januari 2013 is de school gehuisvest in een nieuw gebouw aan De Stringen in Akkrum. In dit gebouw zijn ook de Stichting Kinderopvang Friesland en een protestants-christelijke basisschool gevestigd.

Onze school telt op dit moment ongeveer 375 leerlingen. De leerlingen van de school komen uit zowel Akkrum als Nes. De school is een onderdeel van de gemeenschap Akkrum/Nes. Er is veelvuldig en open contact met de ouders en de omgang met de kinderen is gemoedelijk. De schoolregels spelen een belangrijke rol bij het bieden van een veilige omgeving waarin het kind zich thuis voelt. Deze regels zijn voor de leerlingen duidelijk en hebben met name betrekking op het rekening houden met elkaar, je verantwoordelijk voelen voor de omgeving en toch ook "goede manieren".

De school beperkt zich niet alleen tot het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden, maar vindt het ook heel belangrijk dat kinderen zelfstandig problemen leren oplossen, dat ze kritisch en creatief leren denken. We proberen een school te zijn, waar naast het leren, het met elkaar vieren, plezier maken, het zich inzetten voor goede doelen en het wat voor een ander over hebben, een grote plaats inneemt. Onze school is een openbare basisschool, dit betekent dat:

  • Het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor de levens-beschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving,

  • We toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst, afkomst of levensbeschouwing,

  • Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbied voor ieders godsdienst of levensbeschouwing, op basis van principiële gelijkwaardigheid.

Dus... niet apart, maar samen!