Oudervereniging

De oudervereniging van obs Akkrum is vooral bezig met leuke dingen. Binnen haar mogelijkheden is de vereniging bezig om het de leerlingen aan niets te laten ontbreken. Om die mogelijkheden te behouden, is het belangrijk dat de ouders lid zijn van de oudervereniging. De financiële steun door middel van een vrijwillige ouderbijdrage maakt dat er extra’s worden aangeschaft. Dit kan op didactisch en/of pedagogisch gebied ter ondersteuning van de bestaande lesmethoden, maar vooral om het plezier van het naar school gaan te vergroten.  Hiervoor worden juiste middelen aangeschaft en activiteiten georganiseerd die de kinderen aanspreken. Verder is er regelmatig overleg met team en medezeggenschapsraad om een goede samenwerking te garanderen.

Wat doet de oudervereniging?

 • Het innen van de ouderbijdrage en het beheer hiervan
 • Organisatie van luizencontrole
 • Organiseren en begeleiden van de styling in school (it Bynt)
 • Onderhoud en begeleiden van de schooltuin
 • Onderhoud schoolplein
 • Organiseren en ondersteunen bij festiviteiten
 • Lief en leed namens ouders naar schoolteam
 • Vaststellen bijdrage per groep voor aanschaf nieuwe benodigdheden
 • Hand- en spandiensten ten behoeve van de kinderen

De vrijwillige ouderbijdrage voor de oudervereniging bedraagt € 20,00 per kind. U kunt dit overmaken op rekeningnummer    NL21 RABO 0352 1555 58 t.n.v. Oudervereniging obs Akkrum. Uit deze vrijwillige ouderbijdrage worden de volgende zaken bekostigd:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Koningsspelen
 • Pasen
 • Afscheid en musical groep 8
 • Laatste schooldag
 • Lief en leed (bruiloft, baby, jubileum, pensioen, overlijden)
 • Onderhoud en vernieuwing van muziekinstallatie
 • Onderhoud en beheer podium
 • Onderhoud en beplanting schooltuin
 • Aanschaf speeltoestellen plein

Elk jaar stelt het bestuur van de oudervereniging aan de leden een schriftelijk verslag van de werkzaamheden en een financieel verslag beschikbaar via de website. Vragen en/of op- en aanmerkingen kunnen schriftelijk of tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de oudervereniging worden ingebracht.

Via het e-mailadres ov@obsakkrum.nl kunt u contact opnemen met de oudervereniging.

De oudervereniging bestaat uit:

 • Yvonne Kofman-Zwart (voorzitter)
 • Meline Buikema-Herrema (secretaris)
 • Johan van der Sluis (penningmeester)
 • Leentje Efdé-Zwarts
 • Gerbrich Akkerman
 • Hester Kuipers
 • Trevin Nettinga
 • Peter Scheffer
 • Baukje Kloen
 • Bea Hoekstra
 • Karien Hammink

 

Namens het team is Karin Hof aanwezig bij de OV-vergaderingen.

Gerelateerde documenten: