Speerpunten

De school is op dit moment druk aan de slag met onder andere de volgende ontwikkelpunten:


In het kader van passend onderwijs proberen wij de lesstof beter te laten aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen. Er wordt meer doelgericht in plaats van methodegericht gewerkt, de instructie door de leerkrachten wordt verder versterkt en de leerkrachten geven steeds meer zorg op maat aan groepjes en individuele leerlingen.

 

Om de leerlingen voor te bereiden op de digitale wereld, wordt er op school in groep 3 tot en met 8 gebruik gemaakt van iPads. Het met en van elkaar leren vinden wij heel belangrijk en daarom blijft de instructie door de leerkracht en het samen werken aan de lesstof heel belangrijk. De iPads worden gebruikt bij de verwerking van de lesstof. Doordat de software die hiervoor gebruikt wordt kan inspelen op het niveau van de leerlingen kan heel gericht en intensief geoefend worden en zijn de resultaten voor de leerkracht direct inzichtelijk.


obs Akkrum is Gezonde School voor de deelcertificaten Sport & Bewegen en Voeding. Er wordt veel aandacht besteed aan Sport & Bewegen, onder andere door vanuit school mee te doen aan verschillende sporttoernooien, door naschoolse sportactiviteiten aan te bieden en door uitdagende en afwisselende gymnastieklessen te verzorgen. De school heeft een Voedingsbeleid opgesteld met als doel ouders en leerlingen te stimuleren om gezonde voeding te kiezen en bijvoorbeeld gezond te trakteren bij een verjaardag. De school richt zich nu op het themacertificaat Welbevinden. Omgaan met elkaar, mediawijsheid en het respecteren van verschillen tussen mensen zijn hiervan belangrijke onderdelen. De school doet al veel op dit gebied, maar wil deze onderdelen nog meer in samenhang gaan brengen.


Het team van obs Akkrum ontwikkelt zich tot een professionele leergemeenschap. De school werkt volgens het principe van Stichting LeerKRACHT aan een cultuur van "Elke dag samen een beetje beter". Bordsessies, gezamenlijk lesontwerp en bij elkaar in de klas kijken en hier feedback op geven, zijn belangrijke elementen van deze aanpak.