Naschoolse activiteiten

Op obs Akkrum worden verschillende naschoolse activiteiten georganiseerd.

In samenwerking met Ateliers Majeur kunnen de leerlingen meedoen aan naschoolse cursussen op cultureel gebied. Het kan gaan om DJ-workshops, maar ook bijvoorbeeld dans of beeldende vorming. Verspreid over het schooljaar worden verschillende cursussen aangeboden waarvoor de leerlingen zich kunnen opgeven.

Omdat obs Akkrum een Gezonde school is op het gebied van Sport & Bewegen worden er na schooltijd verschillende sportactiviteiten aangeboden. In samenwerking met sportverenigingen uit Akkrum worden bijvoorbeeld voetbal-, korfbal en gymnastieklessen aangeboden. Deelname aan deze cursussen is gratis. Aan het begin van het schooljaar wordt bekend gemaakt welke sportactiviteiten aangeboden worden.