MR-vergadering

     
Oct
02
MR-vergadering
  Datum 2 oktober 2019
  Tijd 19:30  - 21:30  uur
  Bijzonderheden

De medezeggenschapsraad van de school vergadert zes keer per jaar over beleidszaken. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd.