Lydia de Jong

Ik vind het superleuk om met kinderen te werken en geef meestal les aan de bovenbouw, de groepen 7 of 8. De pré-pubers fascineren me. Je kunt goede gesprekken met ze voeren en ze zijn zich vaak al heel bewust van wat ze willen. Ik vind het belangrijk dat ze fijn in hun vel zitten, dat er een goede sfeer is en dat ze school als een veilige en vertrouwde plek ervaren. Van daaruit kunnen wij kinderen dingen bijbrengen en eraan bijdragen dat ze na deze school op een goede plek terecht komen, waar zij zich prettig voelen en verder kunnen ontwikkelen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we kennismakingsgesprekken met de ouders, waarin de ouders vertellen over hun kind, hoe zij hun kind zien en over dingen die wij moeten weten. Daarna hebben we de oudergesprekken tussendoor en de rapportgesprekken. En als er eens iets is, dan mailen ze gauw even of ze lopen even binnen met een vraag. Heel laagdrempelig en dat is fijn. Ouders zijn erg betrokken en super actief. Dat zie je onder andere aan een heel enthousiaste Oudervereniging.

Bijzonder vind ik dat het bruist in het gebouw. Er is van alles en ook na schooltijd is er van alles te doen. We hebben een eigen bibliotheek, samen met de Hasperschool. Er is een technieklokaal om bijvoorbeeld met hout te werken. We hebben een leuk dakterras waar we regelmatig activiteiten doen, ook wel met de groepen door elkaar. We hebben de groentetuin en het speelplein. Na schooltijd wordt bijvoorbeeld muziekles gegeven en er zijn naschoolse knutsel- en sportactiviteiten. De school is bovendien een ‘Gezonde school’. Je merkt dat kinderen zich bewuster worden van een gezonde levensstijl. Dat uit zich in de traktaties van de kinderen, we wijden er lessen aan en doen veel aan sport en bewegen. Soms is er een groentesoepje uit de eigen groentetuin. De Oudervereniging is bezig om hier nog meer uit te halen en er een echte beleeftuin van te maken met allerlei natuurlijke dingen. Het mooie gebouw en de plek lenen zich hier ook voor.