Arjan Bouknegt

Onze drie kinderen zitten hier op school. Onze keus was bewust voor het openbaar onderwijs, daarnaast sprak het leersysteem van OBS Akkrum ons aan. De school gaat met z’n tijd mee en dat is wel belangrijk. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met digiborden en iPads. 
 
Sinds anderhalf jaar ben ik voorzitter van de Oudervereniging. We hebben overleg met de directeur en luisteren naar de wensen vanuit de Leerlingenraad. En vervolgens proberen we zaken te realiseren. We hebben bijvoorbeeld een prachtig free-run-parcours gekregen op het schoolplein. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. De kinderen kunnen zich er heerlijk uitleven en dat mag ook buiten schooltijd. Verder hebben we een schooltuin. Groep 4 is altijd belast met het onderhoud. En iedereen mag natuurlijk kijken wat er groeit. We krijgen nog een waterpomp in de schooltuin. Die is bestemd voor de tuin, maar de kinderen kunnen er ook spelen met water. Het grasveld ervoor is bestemd voor natuurlijk spelen, met allerlei klauter- en klimdingen van natuurlijke materialen. We organiseren verder veel festiviteiten. 
 
De school is gehuisvest in een prachtig en veilig gebouw. Daarin is ook CBS De Hasperschool gevestigd met wie we ook wel festiviteiten samen organiseren. Verder is de kinderopvang in dit gebouw en de sporthal. Ideaal dat dit allemaal bij elkaar zit. Achter op het grote veld kan de schooljeugd sporten. En na schooltijd is er korfbal en kaatsen vanuit het dorp. 
 
Het is een school waarin we met vele vrijwillige ouders veel klaarspelen. Verder vind ik het schoolteam met leerkrachten een fijn team. Prima leerkrachten voor de kinderen en naar de ouders toe open en toegankelijk.