Werkgroep hoofdluis zoekt uitbreiding

Ook wordt het werkgroepje ingezet om de leerlingen van een groep te controleren op het moment dat een ouder een melding van hoofdluis doet. Op deze manier hebben we het aantal gevallen van hoofdluis de afgelopen jaren goed onder controle kunnen houden en we zijn dan ook heel blij met de inzet van deze ouders.

 

Aan het eind van het schooljaar heeft een aantal ouders de werkgroep verlaten, omdat hun eigen kind van school gaat of omdat zij andere bezigheden hebben die niet meer goed te combineren zijn met het deelnemen aan de controles. De werkgroep is daarom op zoek naar ouders die zich willen inzetten om het controleren op hoofdluis voort te zetten.

 

De controles vinden iedere maandagochtend na een vakantie plaats en bij constatering van hoofdluis wordt er zo snel mogelijk gecontroleerd. Het is ook mogelijk om je op te geven als je niet iedere keer kunt helpen, maar wel een paar keer per jaar ingezet wilt worden. Opgeven voor de ouderwerkgroep is mogelijk door een e-mail te sturen naar herman.gebben@debasis.frl.