Aanmelden nieuwe leerlingen

Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen voor komend schooljaar, is het voor ons belangrijk om een goed beeld te hebben van alle leerlingen die volgend schooljaar (of nog daarvoor) zullen instromen.

Als je kind de komende periode of het komende schooljaar vier wordt, vragen we je dan ook alvast het formulier in te vullen. Dit kan via deze link. De directeur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Ook als je familieleden, vrienden of kennissen hebt die kinderen hebben die binnenkort vier jaar worden, vragen wij deze ouders erop te attenderen dat zij hun kind kunnen aanmelden.

 

Alvast bedankt voor de medewerking!