Nieuws

Nieuwsberichten

Hier leest u het laatste nieuws van obs Akkrum.

Leerlingentevredenheid

Deze week is in groep 6, 7 en 8 een leerlingentevredenheidsvragenlijst afgenomen. De antwoorden van 106 van 109 leerlingen in de bovengenoemde groepen zijn verwerkt in de uitslag. De uitkomsten zijn positief te noemen:

Lees meer 

Verkeer bij school

Aan het begin van het nieuwe schooljaar lijkt het ons goed om de regels met betrekking tot het verkeer en het brengen en halen van leerlingen nog eens onder de aandacht te brengen.

Lees meer