LeerKRACHT - samen werken aan verbetering

“Geen lange, saaie vergaderingen meer met veel ditjes en datjes, maar iedere week maximaal een half uurtje afstemmen en gezamenlijk de schouders eronder. Dat voelt heel goed.” Beide collega’s vertellen graag meer over leerKRACHT.

 

Vertel eens iets meer over leerKRACHT. Wat is het en hoe gaat het in zijn werk?

Grietsje: “LeerKRACHT is wel te vergelijken met scrummen. Het is over komen waaien uit het bedrijfsleven, waar veel grote multinationals het gebruiken. In plaats van lange vergaderingen, meerdere keren in de week, organiseren we nu staande bordsessie op maandag en donderdag. Maandags komt de groep leerkrachten bijeen die aan het begin van de week werkt, op donderdag de andere helft. We bespreken bij beide sessies hetzelfde onderwerp: een gezamenlijk vastgesteld doel. Soms wordt er aan een bordsessie een werksessie gekoppeld, bijvoorbeeld voor het bedenken van nieuwe lessen. In totaal zijn we dan samen ongeveer een uur bezig.

 

Het bord is verdeeld in verschillende onderdelen. We beginnen iedere bordsessie met een rondje langs de collega’s, de zogenaamde check-in. Hoe sta je hier vandaag, zijn er bijzonderheden in werk of privé. Vervolgens delen we de successen met elkaar die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de uitgezette acties van de week ervoor. De rest van de sessie gebruiken we om nieuwe acties te bedenken om het doel te realiseren en deze uit te zetten onder de teamleden. Vervolgens gaan we die week aan de slag, ieder met zijn eigen taak. Er volgen korte klassenbezoeken van 3-4 minuten om te kijken wat het effect is van de uitgezette actie/maatregel. Aan het einde van de dag geef je elkaar daarover weer feedback. Zo krijg je in korte cycli voortdurende feedback en verbetering.”

 
Wat zijn de voordelen?

Karin: “Iedereen heeft zijn inbreng en draagt bij aan oplossingen en verbeteringen. Zodoende heb je heel sterk het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Dat je het echt samen doet. Maar vooral de tijdsbesparing die het uiteindelijk oplevert, is erg plezierig. Ik vond die ellenlange vergaderingen meerdere keren per week echt niet efficiënt. De bordsessies zijn kort, actief en heel gericht. Op dat vlak biedt leerKRACHT echt meerwaarde. En het zijn onderwijsinhoudelijke onderwerpen en doelen waar we mee aan de slag gaan. Het zorgt direct voor verbetering in de klas, school en van de onderwijskwaliteit. De doorlooptijd van een doel is ongeveer zes weken. Dus we zien direct op de korte termijn resultaat.” “En wat ik erg leuk vind is, dat de leerlingen ook een stem kunnen hebben. Je kunt feedback halen op uitgezette acties bij de leerlingen. Op die manier wordt verbetering een schoolbreed onderwerp”, vult Grietsje aan.

 
Welke verbeterpunten zien jullie nog?

Karin:”Het proces kan nog beter. De bordsessies duren nu nog soms te lang en het omschrijven en kiezen van goede doelen is best lastig. Het moeten wel gezamenlijke doelen zijn waar we allemaal iets mee kunnen. Daarnaast willen Grietsje en ik het komende half jaar besteden aan het overdragen van onze kennis over leerKRACHT aan de rest van het team, zodat de bordsessies roulerend geleid kunnen worden door alle teamleden.”

 
Zo te horen zijn jullie erg tevreden en blij met leerKRACHT

In koor “Absoluut!”. “Ondanks dat we hier nog niet zo heel lang mee bezig zijn en er zeker nog verbetering mogelijk is, zijn we al zeer tevreden. De begeleiding door onze coach vanuit leerKRACHT is ook plezierig. Hebben we een vraag, dan kunnen we altijd bij haar terecht. We zijn erg blij dat we dit hebben ingevoerd en kunnen dit echt aanbevelen aan onze collega’s binnen Ambion. En als ze meer willen weten, kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we met ons verhaal ook andere teams kunnen inspireren en motiveren”, eindigt Grietsje.

 

Dit artikel verscheen eerder in AmbionWijs, een uitgave van Ambion.