Nieuws

Leerlingenraad

19 oktober 2018

Van groep 4 tot en met 8 kwamen de vertegenwoordigers per groep bij elkaar om met de directeur van de school onderwerpen te bespreken waarbij de mening van de leerlingen van belang is. De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde:

  • Er zal dit schooljaar een sponsorloop voor Kika georganiseerd worden. De Leerlingenraad gaat ideeën aandragen en in de klassen zal uitleg gegeven worden over wat Kika doet.
  • In de bovenbouw zal gekeken worden naar het gebruik van de papieren handdoekjes en het toiletpapier bij de toiletten. De papieren handdoekjes en het toiletpapier zijn regelmatig op, maar er wordt ook geconstateerd dat er zuiniger mee omgegaan kan worden: er wordt nu vaak meer gebruikt dan nodig is.
  • De leerlingen hebben allerlei ideeën aangedragen om de "beleeftuin" naast de school verder uit te breiden, zoals vogelkasten, zoekkaarten voor bodemdieren, vogels en insecten, een buitenlesplaats en een zandbak voor de jongere kinderen.
  • De leerlingen vragen zich af wanneer de iPads mee naar huis mogen. Na de herfstvakantie zal hierover informatie verspreid worden en daarna bepalen ouders of zij de bijdrage hiervoor willen betalen en of hun kind de iPad ook thuis kan gaan gebruiken.
  • De leerlingen geven aan dat er vaak fietsen aan de zijkant van de school ter hoogte van de Hasperschool staan. Doordat ouders hun fietsen hier aan beide kanten van de weg neerzetten, is het voor de leerlingen lastiger om bij de fietsenrekken te komen.
  • De leerlingen willen graag dat er afspraken komen over de moestuin: Wanneer mag je er wel/niet komen? Wie mogen er groenten en fruit oogsten?

 

De volgende bijeenkomst van de Leerlingenraad is in de week voor de kerstvakantie.

 

Deel deze pagina